Hotărârile autorității deliberative

Actele administrative adoptate de Consiliul Local

 

 

 

 

 

 

H.C.L. nr.68 rectificare buget local

H.C.L. nr.67 apartenenta la domeniu privat

 H.C.L. nr.66 apartenenta la domeniu privat

H.C.L. nr.65 aprobare Program indexul animalelor .

H.C.L. nr.64 aprobare realizare lucrari repratii gard._

H.C.L. nr.63 revocare HCL nr.36 din 25.05.2023

H.C.L. nr.62 revocare HCL nr.35 din 25.05.2023

H.C.L. nr.61 schimbare amplasament monument Petru Rares._

H.C.L. nr.60 insusire Raport sem.I Asistenta Sociala

H.C.L. nr.59 analiza stadiu completare Registrul agricol .

H.C.L. nr.58 aprobare servitute subterana

H.C.L. nr.57 achizitionare aparat GPS .

H.C.L. nr.56 neasumare responsabilitate Program scoli .

H.C.L. nr.55 apartenenta la domeniu privat imobile intravilan

H.C.L. nr.54 aprobare Deviz general actualizat Piata agroalimentara

H.C.L. nr.53 gestionare Serviciul caini fara stapan

H.C.L. nr.52 Procedura insolventa

H.C.L. nr.51 aprobare construire baraj de protectie inundatii

H.C.L. nr.50 aprobare SF sediu primarie

H.C.L. nr.49 apartenenta la domeniul privat imobil

H.C.L. nr.48 desfiintare constructii sediu vechi

H.C.L. nr.47 aprobare raport evaluare cladire centrala

H.C.L. nr.46 trecerea din domeniul public în domeniul privat

H.C.L. nr.45 achizitionare si amplasare sapte camere video

H.C.L. nr.44 insusire varianta finala stema

H.C.L. nr.43 Constuire platforma depozitare gunoi de grajd

H.C.L. nr.42 amenajare si dotare Centru civic

H.C.L. nr.41 rectificare buget local

H.C.L. nr.40 aprobare realizare lucrări betonare

H.C.L. nr.39 achizitionare componente microbuz scolar

H.C.L. nr.38 acordarea unui premiu sotilor 50 ani de la casatorie

H.C.L. nr.37 acordarea Titlului de Cetatean de onoare al comunei_

H.C.L. nr.36 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.35 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.34 cotizatie ADI Apa Galati _

H.C.L. nr.33 incheiere exercitiu bugetar al anului 2022

H.C.L. nr.32 de constatare incetare mandat consilier

H.C.L. nr.31 realizare studii la noul sediu administrativ _

H.C.L. nr.30 apartenenta la domeniul privat

H.C.L. nr.29 parteneriat GAL

H.C.L. nr.28 salarii incepand cu 01.05.2023

H.C.L. nr.27 activitati Ziua Copiluluil .

H.C.L. nr.26 rectificare buget local .

H.C.L. nr.25 crestere eficienta energetica Scoala .

H.C.L. nr.24 crestere eficienta energetica Gradinita .

H.C.L. nr.23 extindere sistem supraveghere video

H.C.L. nr.22 extindere sistem de canalizare .

H.C.L. nr.21 Procedura executare silita

H.C.L. nr.20 retragere drept folosinta teren

H.C.L. nr.18 festivitati Ziua comunei ._

H.C.L. nr.17 modificare  oraganigrama

H.C.L. nr.16 retea scolara 2023-2024  _

H.C.L. nr.15 rectificarea bugetului local

H.C.L. nr.14 dotare Dsipensar medical

H.C.L. nr.13 participare UAT la PNRR mobilier scoala

H.C.L. nr.12 achizitie copaci

H.C.L. nr.11 Protocol MMSS _

H.C.L. nr.10 Regulament inregistrare vehicule

H.C.L. nr.9 ROF aparat de specialitate _

HCL nr.8 slarii functionari aparat de specialitate _

HCL nr.7 aprobare PUZ Construire centrala electrica

HCL nr.6 cota lunara de combustibil

HCL nr.5 Raport activitate APH semestrul II 2022

HCL nr.4 Plan si lucrari de interes local anul

HCL nr.3 Regulament actiuni amenzi in munca FC

HCL nr.2 aprobarea Strategiei anuale AP si Program AP

HCL nr.1 adoptarea bugetului local    _

 

ANUL 2023

HCL nr.99 rectificare buget local

HCL nr.98 actualizare indicatori Sediu primarie

HCL nr.97 aprobare Raport de informare.

HCL nr.96 asigurrea energiei din surse regenerabile .

HCL nr.95 cotizatie Crucea Rosie ._

HCL nr.94 delegare Serviciu de salubrizare

HCL nr.93 servitute subterana ._

HCL nr.92 servitute subterana

HCL nr.91 rectificare buget local  

HCL nr.90 indicatori Extindere canalizare

HCL nr.89 aprobare proiect extindere apa si canalizare

HCL nr.88 aprobare indicatori Construire spatii de depozitare ._

HCL nr.87 Regulament functionare teren multifunctional scoala .

HCL nr.86 finantare sectoare cadastrale

HCL nr.85 închiriere tractor sinilar ._ _  

HCL nr.84 lucrari amenajare zona ._

HCL nr.83 aprobare concesionare teren

HCL nr.82 Pom de Craciun

HCL nr.81 proiect energie regenerabila cladiri publice

HCL nr.80 taxe locale speciale 2023_

HCL nr.79 Regulament taxe locale speciale 2023

HCL nr.78 impozite si taxe 2023 _  _  

HCL nr.77 rectificare de buget local 

HCL nr.76 achizitionare servicii de internet tip abonament .

HCL nr.75  încheiere contract CMI ; ContractRaport de specialitate;  Referat de aprobare; 

HCL nr.74  premiu  50 ani de la casatorie   ; Anexa la HCLRaport specialitateReferat de aprobare

HCL nr.73  contract telefonie mobilăRaport de specialitate contract TelekomReferat de aprobare

HCL nr.72 contract telefonie mobilă;  Raport de specialitate contract TelekomReferat de aprobare.

HCL nr.72 rectificare buget ;  Raport de specialitateReferat de aprobare1

HCL  nr.71  sistem video stradal extindere ;  Nota de fundamentare_Fondul local Cuca Descrierea sumară a proiectului ; Raport specialitateReferat de aprobare; 

HCL nr.70  eficientizare  Scoala ; DEVIZ GENERAL fina  – Nota de fundamentare_Fondul local (1);  Raport specialitate scoalaReferat de aprobare

HCL nr.69 eficientizare Gradinita ;  Deviz general   – Nota de fundamentare_Fondul local ; Raport specialitate gradinita PNRR ; Referat de aprobare

HCL  nr.68 actualizare deviz camere stradale CUCA – DEVIZ GENERAL – CAMERERaport specialitate reactualizare deviz camereReferat de aprobare

HCL nr.67 digitalizare servicii 1.1. Nota-Fundamentare-Componenta-10-PNRR-CUCA (2) Anexa nr. 1 digitalizare Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.66 actualizare Deviz piață,  Raport specialitate actualizare deviz piata,  Referat de aprobare, Deviz Piata

HCL  nr.65  reactualizare Deviz Sediu Raport specialitate actualizare deviz sediu primarie,  Referat de aprobare, Deviz Sediu

HCL nr.64  HCL reprezentant CL în CA școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.63  Deviz HCL teren sport scoală raport de specialitate teren sport documentatie tehnico-economica Referat de aprobare

HCL nr.62  Anexa nr.1 la HCL Anexa nr.2 la HCL dare în administrare Școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.61  rectificare buget Raport de specialitate septembrie 2022 – Referat de aprobare

HCL nr.60   finanțare PUG raport specialitate pug PNRR Referat de aprobare

  HCL nr.59  Ecoserv Valea Mărului 2022;  Anexa la HCLRaport Referat inițiator ; 

HCL nr.58 apartenență la domeniul public drumuri ; Anexa drumuri locale;  Declaratie secretarRaportReferat de aprobare

HCL nr.57 Raport APPH Sem.I 2022;  Raport semestrul I 2022;  Raport specialitateReferat de aprobare; 

HCL nr.56  reprezentant Comisie concurs Director Școală Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.55 retea școlara 2022-2023; Anexa GradinitaAnexa școală;   Raport de specialitateReferat de aprobare;

HCL nr.54  Creștere eficianță iluminat public;  raport specialitate indicatori tehnico-economici;  Referat de aprobare ;  Deviz General   

HCL nr.53 aprobare documentații ECOSERV ;   Anexe ;  Studii Raport; Referat de aprobare;

  HCL  nr.52  aprobare Regulament județean de salubrizare;  Anexa RegulamentRaport; Referat de aprobare; 

HCL nr.51 aprobare realizare foraje de constrol ; RaportReferat de aprobare; 

HCL nr.50 aprobare Regulament radiere amenzi decedati; RaportReferat de aprobare ; Regulament radiere amenzi decedați;

HCLnr.49  actualizare inventar domeniul public ;  Raport de specialitate ; Referat de aprobare

HCL nr.48  raport specialitate extindere iluminat public Referat de aprobare

HCL nr.47; raport specialitate panouri fotovoltaice;  Referat de aprobare

HCL nr.46 titlu de cetățean de onoare Procedura Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.45 extindere clădire Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.44 stații vehicule electrice Raport specialitate Referat de aprobare   Anexa

HCL nr.43 aprob. serv.subterana Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.42 aprob. serv. subterana Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.41 modif. org. stat de funcții Nota fundamentare Org. iunie .2022 Raport II Stat functii iunie 2022

HCL nr.40 ajustare pret contr. salubritate raport specialitate salubritate ajustare pret iunie 2022 Referat de aprobare ajustare pret

HCL nr.39 cotizație GAL Raport 2022 GAL Referat de aprobare

HCL nr.38 cotizație Apa Canal Raport de specialitate ADI Apa 2022 Referat de aporobare .

HCL nr.37 cotizație ECOSERV Raport de speciali Referat de aprobare

HCL nr. 36 reparații tractor Raport de specialitate cheltuieli tractor Referat de aprobare cheltuieli tractor

HCL nr.35 rectificare buget Raport de specialitate rectificare iunie 2022 Referat de aprobare

HCL nr.34  Raport Referat de aprobare

HCL nr.33  Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.32   Caiet de sarcini Contract vanzare Documentație de atribuire Fișa de date a licitației  Raport de specialitate Referat de aprobare Teren intravilan 219 mp, Cv 17, P207-1, Lot 2, UAT Cuca, Galați (1)

HCL nr.31 Raport Referat Teren intravilan 100 mp, Cv 17, P207-1, Lot 3, UAT Cuca, Galați

HCL nr.30  Ziua comunei Raport de specialitate Ziua Comunei 2022 Referat de aprobare Ziua comunei

HCL nr.29 Raport de specialitate Referat de aprobare regulament vouchere 2022

HCL nr.28 Raport de specialitate Referat de aprobare ROF

HCL nr.27 stimulent noi născuți Metodologia pentru stimulentul nou nascuti Raport de specialitate stimulent2022 Referat de aprobare

HCL nr.26 insusire valori inventar Raport de evaluare, insusire evaluare2022 docx Referat de aprobare

HCL nr.25 încheiere exercițiu bugetar Raport de specialitate cont de executie 2022 Referat de aprobare

HCL nr.24 închiriere pasune; Raport de specialitate Referat de aprobare Regulament; Anexa 1Anexa nr.2Caiet de sarciniCalendarul proceduriiContract închiriere tipHCj 320 din 2021_000378

HCL  nr.23 cotizatie ACoR Raport de specialitate cotizatie acor 2021 Referat de aprobare

HCL nr.22 cerere pentru gaze naturale;  Anexa 1 la HCL Cererea de finantare GAZ ANEXA 2.1 AP UAT BALENI, CUCA, FRUMUSITA, REDIU, SCANTEIESTI, SUHURLUI, JUD. GALATI ANEXA 2.2 DG UAT CUCA . Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.21 Acord parteneriat gaze Raport de specialitate AP Referat de aprobare

 HCL nr.20 contravenții ;  Raport de specialitate ;  Referat de aprobare .

HCL nr.19 modificare organigrama ;  Nota fundamentare Org. martie .2022 Raport Stat functii martie 2022

HCL nr.18   loc de joacă ;  raport de specialitate aprobare investitie si indicatori tehnici;  Referat de aprobare

HCL nr.17 bornare ; Raport de specialitate bornare intravilan atras ; Referat de aprobare bornare

HCL nr.16  Registrul spații verziRaport spec. Registru spatii verziReferat de aprobare Reg. spații verzi

HCL nr.15  aprobare acces gratuit la investitie; raport de specialitate acces gratuit Valea Adanca;  Referat de aprobare

HCL nr.14 reevaluare proiect Raport Referat de aprobare

HCL nr.13   Raport de specialitate Referat de aprobare

HCL nr.12 mandat  primar ADI Apa ;  Raport de specialitateReferat de aprobare

HCL  nr.11  însușire Raport sem.II PH 2021. Raport specialitate;  Referat de aprobare

HCL nr.10 demolare construcție ;  Raport de specialitate;  Referat de aprobare

HCL nr.9  încheiere polite de asigurare ;  raport specialitate ;  Referat de aprobare

HCL nr.8  rectificare buget Raport de specialiate Referat de aprobare

HCL nr.7 alegerea viceprimarului  comunei Cuca  Raport Referat de aprobare

HCL nr.6 atestare apartenenta la domeniu public.

HCL nr.5 Plan lucrari interes local 2022_

HCL nr.4 ajutoare de urgenta 2022_

HCL nr.3 cote combustibil mijloace auto 2022_

HCL nr.2 Strategie AP si PAAP 2022

HCL nr.1 buget local 2022

2022

HCL nr.85

HCL nr.84

HCL nr.83

HCL nr.82

HCL nr.81

HCL nr.80

HCL nr.79

HCL nr.78

HCL nr.77

HCL nr.76

HCL nr.75

HCL nr.74

HCL nr.73

HCL nr.72

HCL nr.71

HCL nr.70

HCL nr.69

HCL nr.68

HCL nr.67

HCL 66

HCL nr.65

HCL nr.64

HCL nr.63

HCL nr.62

HCL nr.61

HCL nr.60

HCL 59

HCL nr.58

HCL nr.57

HCL nr.56

HCL nr.55

HCL nr.54

HCL nr.53

HCL nr.52

HCL nr.51 _

HCL nr.50 _

HCL nr.49 _

HCL nr.48 _

HCL nr.47_

HCL nr.46_

HCL nr.45_

HCL nr.44_

HCL nr.43

HCL nr.42_

HCL nr.41_

HCL nr.40_

HCL nr.39

HCL nr.38_

HCL nr.37_

HCL nr.36_

  HC L nr.35

HCL nr.34_

HCL nr.33_

HCL nr.32

HCL nr.31_

HCL nr.30_

HCL nr.29

HCL nr.28

HCL nr.27_

HCL nr.26

H.C.nr.25

H.C.nr.24

HCLnr.23

HCL nr.22

HCL nr.21

HCL nr.20

HCL nr.19

HCL nr.18

HCL nr.17

HCL nr.16

HCL nr.15

HCL nr.14

HCL nr.13

HCL nr.12

HCL nr.11

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

HCL nr.2  

HCL nr.1

Anul 2021

HCL nr.68 extindere canalizare III

HCL nr.67 aprobre SF Piață

HCL nr.66 delegare Serviciu Salubrizare 2021

HCL nr.65 cotizație Crucea Roșie

HCL nr.64 aprobare SF gaze

HCL nr.63 rectificare buget

HCL nr.62 taxe locale speciale

HCL nr.61 RegulamentRegulament paza publica Regulament taxa de salubrizare2021

HCL nr.60 impozite și taxe ptr.2021

HCL nr.59 organizare Comisii

HCL nr.58 presedinte de ședință

HCL nr.57 reguli ședințe

HCL nr.56 tablete

HCL 55 expertiza apa

HCL nr.54 Deviz General apa sept.2020

HCL nr.52 rectificare buget local 2020

HCL nr.51 Premiu 50 ani casatorie

HCL nr.50 inidicatori extindere apa

HCL nr.49 indicatori modernizare drumuri

HCL nr.48 rectificarea bugetului local .

HCL nr.47 alipire teren Piață

HCL nr.46 SF Gaze naturale

HCL nr.45 aprobare studii SF Piață

HCL nr.44 actualizare Strategie

HCL nr.43 proiect ef. energ. Gradiniță

HCL nr.42 proiect ef. energ. Școală

HCL nr.41 proiect DALI școală și gradiniță

HCL nr.40 revocare însușire inventar

HCL nr.39 Raport trim.I 2020 Asist. socială

HCL nr.38 Înființare fântână arteziană

HCL nr.37 cotizație Gal Eeremia Grigorescu

HCL nr.36 cotizatie Serv. Reg. Apă

HCL nr.35 cotizație ECOSERV

HCL nr.34 rectificarea bugetului local

HCL nr.33 racord electric apa

HCL nr.32 alim. energie electrica canalizare

HCL nr.31 canalizare Iaz biologic

HCL nr.30 rectificarea bugetului local

HCL nr.29 modif. acte adm. Salubrizare

HCL nr.28 achiziție fântâna arteziană

HCL nr.27 achizitie mat. ptr. recipienți

HCL nr.26 modificare organgrama , stat de funcții

HCL nr.25 prelungire Contract concesiune medic de familie

HCL nr.24 insusire inventar

HCL nr.23 atestare domeniu privat

HCL nr.22 rectificare 2020

HCL nr.21 achiziționare materiale COVID    

HCL nr.20 rectificare buget local

HCL nr.19 rectificarea bugetului local . 

HCL nr.18  însușire variantă finală proiect de stemă 

HCL nr.17 Studiu fezabilitate  înființare rețea de gaze naturale 

HCL nr.16  scrisoare de garanție 

HCL nr.15 valoare proiect 

HCL nr.14 evaluare teren vatra de casa

HCL nr.13 Deviz general proiect extindere alim. cu apă

HCL nr.12 inventar

INVENTAR 2019

HCL nr.11 buget 2020

Buget local inițial pentru anul 2020

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

HCL nr.2

HCL nr.1,

2020

Tabel impozite si taxe locale ptr. anul 2020

HCL nr.73 Regalament și HCL 74 taxe locale speciale ptr.2020

HCL nr.72 impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

2019

3.2. Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative

10. Ședința ordinară din  19.08.2021.

9. Ședința ordinară din 22.07.2021

Proiect HCL nr.6 Proiect HCL 9 Proiect HCL nr.1 Proiect HCL nr.2 Proiect HCL nr.3 Proiect HCL nr.4 Proiect HCL nr.5 Proiect HCL nr.7 Proiect HCL nr.8 Proiect HCL nr.10

8. Ședința ordinară din 18.06.2021

HCL II HCL indicatori HCL rectificare buget HCL Strategie

7. Ședința din  10.06.2021

HCL Proiect nr.1 HCL Proiect nr.2 HCL Proiect nr.3 HCL Proiect nr.4 INVITATIE SEDINTA Proces-verbal 29.04.2021

6.Ședința ordinară din 26.05.2021

HCL rectificare buget HCL

5. Ședința ordinară  din 29.04.2021

HCL achizitie autorurism 2021 HCL buget 2021 HCL drumuri 2021 HCL excedent bugetar 2021 HCL extindere canalizare 2021 HCL iluminat public 2021 HCL închiriere teren arabil licitație HCL sistem video 2021

4. Ședința ordinară din  21.04.2021

 HCL Caiet de sarcini II Fisa de date HCL închiriere II Referat de aprobare

Proiect HCL nr.2

HCL Nota fundamentare Org. mai .2020 Raport Stat functii mai 2020

HCL Raport Referat de aprobare

3. Ședința  din 31.03.2021

HCL Raport Referat

Anexa HCL Raport Referat

HCL Raport Referat de aprobare

HCL Raport trim.II 2020 AS Raport asistenti Raport Referat de aprobare

HCL insusire inventar Raport specialitate Referat de aprobare

Convocator CL 2021  ; HCL pasuneRaport de specialitateReferat de aprobareRegulament II

2. Ședința ordinară din 26.02.2021

HCL rețea ptr.2021 HCL aj.urgenta HCL închiriere spatiu HCL pasune HCL Plan achizitii HCL Plan

  1. Sedința ordinară  din 27.01.2021

HCL achizitie autorurism 2021 HCL buget 2021 HCL drumuri 2021 HCL excedent bugetar 2021 HCL extindere canalizare 2021 HCL iluminat public 2021 HCL închiriere teren arabil licitație HCL sistem video 2021

Proces verbal ședință CL

Convocator CL 2021

Ședința ordinară din 26.02.2021

HCL Plan achizitiiPAAP 2021raport specialitate,  Referat de aprobare  Plan achizitiiStrategie AP

Anexa la HCL retea scolara 2021-2022,  Anexa retea Gradinita 2021-2022Aviz Insp. ScolarHCL rețea ptr.2021, Raport 2021,  Referat de aprobare 2021 ; 

Referat de aprobare,  Raport Plan lucrariplan lucrari vmg 2021HCL Plan

HCL aj.urgenta,  Raport aj.urgenta,  Referat de aprobare,  Regulament, 

Caiert de sarciniContract de închiriere,  Fișa de date și Regulament,  HCL închiriere spatiu,  Raport de specialitate,  Referat de aprobare; 

Caiet de sarcini, Contract închiriere tipHCL pasuneRaport de specialitate, Referat de aprobare,  Regulament;

Dispozitie convocare sedință ordinară 27.01.2021

Disp. Convocare ședință ordinară 15.12.2020

impozite si taxe 2021 (1)

documente sedinta 15.12.2020

proiect de buget 2020

Anunt consultare publica privind stema comunei Cuca