Hotararile autoritatii deliberative

3.1. Actele administrative adoptate de Consiliul Local:

2020

HCL nr.1, 

HCL nr.2

HCL nr.3

HCL nr.4

HCL nr.5

HCL nr.6

HCL nr.7

HCL nr.8

HCL nr.9

2019

Tabel impozite si taxe locale ptr. anul 2020

HCL nr.73 Regalament și HCL 74 taxe locale speciale ptr.2020

HCL nr.72 impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

 

3.2. Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative:

 

3.3. Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive: