Hotararile autoritatii deliberative

3.1. Actele administrative adoptate de Consiliul Local:

2020

HCL nr.52 rectificare buget local 2020

HCL nr.51 Premiu 50 ani casatorie

HCL nr.50 inidicatori extindere apa

HCL nr.49 indicatori modernizare drumuri

HCL nr.48 rectificarea bugetului local .

HCL nr.47 alipire teren Piață

HCL nr.46 SF Gaze naturale

HCL nr.45 aprobare studii SF Piață

HCL nr.44 actualizare Strategie

HCL nr.43 proiect ef. energ. Gradiniță

HCL nr.42 proiect ef. energ. Școală

HCL nr.41 proiect DALI școală și gradiniță

HCL nr.40 revocare însușire inventar

HCL nr.39 Raport trim.I 2020 Asist. socială

HCL nr.38 Înființare fântână arteziană

HCL nr.37 cotizație Gal Eeremia Grigorescu

HCL nr.36 cotizatie Serv. Reg. Apă

HCL nr.35 cotizație ECOSERV

HCL nr.34 rectificarea bugetului local

HCL nr.33 racord electric apa

HCL nr.32 alim. energie electrica canalizare

HCL nr.31 canalizare Iaz biologic

HCL nr.30 rectificarea bugetului local

HCL nr.29 modif. acte adm. Salubrizare

HCL nr.28 achiziție fântâna arteziană

HCL nr.27 achizitie mat. ptr. recipienți

HCL nr.26 modificare organgrama , stat de funcții

HCL nr.25 prelungire Contract concesiune medic de familie

HCL nr.24 insusire inventar

HCL nr.23 atestare domeniu privat

HCL nr.22 rectificare 2020

HCL nr.21 achiziționare materiale COVID    

HCL nr.20 rectificare buget local

HCL nr.19 rectificarea bugetului local . 

HCL nr.18  însușire variantă finală proiect de stemă 

HCL nr.17 Studiu fezabilitate  înființare rețea de gaze naturale 

HCL nr.16  scrisoare de garanție 

HCL nr.15 valoare proiect 

HCL nr.14 evaluare teren vatra de casa

HCL nr.13 Deviz general proiect extindere alim. cu apă

HCL nr.12 inventar

INVENTAR 2019

HCL nr.11 buget 2020

Buget local inițial pentru anul 2020

HCL nr.10

HCL nr.9

HCL nr.8

HCL nr.7

HCL nr.6

HCL nr.5

HCL nr.4

HCL nr.3

HCL nr.2

HCL nr.1,

2019

Tabel impozite si taxe locale ptr. anul 2020

HCL nr.73 Regalament și HCL 74 taxe locale speciale ptr.2020

HCL nr.72 impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

 

3.2. Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative:

proiect de buget 2020

Anunt consultare publica privind stema comunei Cuca