Regulamente privind procedurile administrative

2.1. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative:

2.2. Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive:

HCLnr.28 din 19.05.2022 ;  Raport de specialitate;  Referat de aprobare;  Regulament de Organizare și Funcționare . 

HCL57 aprobare ROF aparat de specialitate

ROF Aparat specialitate

HCL56 aprobare ROF CL

R.O.F. Consiliul local Cuca