Achiziții

      Principalele atribuții ale compartimentului Achiziții Publice sunt:
a) elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență, respectiv asigurarea publicității procedurilor în SEAP;
d) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice. 

 • Podețe peste Pârâul Lozova;
 • Drum de exploatație agricolă;
 • Reabilitare trotuare- 4 km;
 • Decolmatare și regularizare pârâu Lozova;
 • Automatizare sistem alimentare cu apă;
 • Reabilitare și modernizare drumuri publice;
 • Pasarelă pietonală- pârâu Lozova;
 • Reabilitare rezervoare alimentare cu apa;
 • Amenajare parc central;
 • Reabilitare și modernizare Așezământ Cultural;  
 • Reabilitare gradiniță;
 • Reabilitare Școala Generala „Sf. Gheorghe”;
 • Reparație și modernizare Dispensar Uman;
 • Nomenclator stradal și intabulare drumuri sătești;
 • Lucrări sistematice de cadastru- 13 sectoare;
 • Achiziție Autospecială PSI;
 • Achiziție tractor, vidanjă;
 • Achiziție teren-lucrări publice;
 • Achiziție mobilier urban;
 • Achiziție echipamente pentru filtrarea apei;
 • Extindere alimentare cu apă;
 • Înființare rețea canalizare (statie de epurare și rețea canalizare)
 • Construire Sediu Primărie;
 • Plan Urbanistic General (actualizare-extindere);
 • Lucrări de cadastru – 5 sectoare;
 • Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale;
 • Amenajare piață agroalimentară;
 • Creșterea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile Școala Gimnaziala „Sf. Gheorghe”;
 • Creșterea eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile Gradința din comuna Cuca;
 • Parteneriat-reabilitare și modernizare infrastructură transport- DJ 255;
 • Extindere rețea canalizare – 37 km;
 • Amenajarare teren de sport;
 • Modernizare drumuri locale;
 • Construire sistem panouri fotovoltaice;
 • Amenajare Parc public – Râpa Roșie;
 • Amenajare Centru civic;
 • Construire baraj-zona „Pe lac”;                                                 
 • Amenajare loc de joacă pentru copii;
 • Modernizare si extindere sistem iluminat public;
 • Amenajare garaj auto-autoturisme și utilaje din dotarea Consiliului Local Cuca;
 • Construire poduri: Valea Viilor și Dumitru Benea;                          
 • Amenajare trotuare pietonale;
 • Achiziție și montaj sistem de supraveghere video pe domeniul public;
 • Amenajare intrare în localitate;                                  
 • Modernizare gard școală;
 • Reabilitare grup fântâni și introducerea în patrimoniul cultural local;
 • Dotare Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență;     
 • Achiziționare mașină curățat și spalat străzi;
 • Servicii peisagistică pe drumuri publice;
 • Reabilitare monumente istorice;
 • Construire „Casă Socială”;
 • Realizare parc industrial;
 • Achiziție vetre de casă-interes local;
 • Achiziție clădire Federalcoop.