Achiziții

Proiecte implementate                           Proiecte în curs de implementare

Podețe peste Pârâul Lozova;                                                Construire Sediu Primărie;

Drum de exploatație agricolă;                                              Plan Urbanistic General (actualizare-extindere);

Reabilitare trotuare- 4 km;                                                   Lucrări de cadastru – 5 sectoare;

Decolmatare și realizare pârâu Lozova;                           Înființare sistem de distribuție

Automatizare sistem alimentare cu apă;                                         a gazelor naturale;

Reabilitare și modernizare drumuri publice;                 Amenajare piață agroalimentară;

Pasarelă pietonală- pârâu Lozova;                                     Creșterea eficienței energetice și a

Reabilitare rezervoare alimentare cu apa;                                      utilizării energiei din surse regenerabile

Amenajare parc central;                                                                      Școala Gimnaziala „Sf. Gheorghe”;

Reabilitare și modernizare Așezământ Cultural;           Creșterea eficienței energetice și a

Reabilitare gradiniță;                                                                            utilizării energiei din surse regenerabile

Reabilitare Școala Generala „Sf. Gheorghe”;                                  Gradința din comuna Cuca;

Reparație și modernizare Dispensar Uman;                    Parteneriat-reabilitare și modernizare

Nomenclator stradal și intabulare drumuri sătești;                      infrastructură transport- DJ 255;

Lucrări sistematice de cadastru- 13 sectoare;

Achiziție Autospecială PSI;

Achiziție tractor, vidanjă;

Achziție teren-lucrări publice;

Achiziție mobilier urban;

Achiziție echipamente pentru filtrarea apei;

Extindere alimentare cu apă;

Înființare rețea canalizare (statie de epurare și rețea canalizare).

 

Obiective și proiecte de viitor

Extindere rețea canalizare – 37 km;                                          Amenajarare teren de sport;

Modernizare drumuri locale;                                                      Construire sistem panouri fotovoltaice;

Amenajare Parc public – Râpa Roșie;                                        Amenajare Centru civic;

Construire baraj-zona „Pe lac”;                                                   Amenajare loc de joacă pentru copii;

Modernizare si extindere sistem iluminat public:                 Amenajare garaj auto-autoturisme și utilaje

Construire poduri: Valea Viilor și Dumitru Benea:                                    din dotarea Consiliului Local Cuca:

Amenajare trotuare pietonale:                                                     Achiziție și montaj sustem de supraveghere

Amenajare intrare în localitate;                                                                     video pe domeniul public;

Modernizare gard școală;                                                             Reabilitare grup fântîni și introducerea

Dotare Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență;                               în patrimoniul cultural local;

Achiziționare mașină curățat și spalat străzi;                         Servicii peisagistică pe drumuri publice;

Reabilitare monumente istorice;                                                Construire „Casă Socială”;

Realizare parc industrial;                                                              Achiziție vetre de casă-interes local;

Achiziție clădire Federalcoop;