Achiziții

      Principalele atribuții ale compartimentului Achiziții Publice sunt:
a) elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante;
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
c) îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență, respectiv asigurarea publicității procedurilor în SEAP;
d) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice. 

 • Podețe peste Pârâul Lozova;
 • Construire podețe peste Pârâul Lozova în zonele afectate de inundații;
 • Podeț dublu I peste Pârâul Lozova ;
 • Drum de exploatație agricolă;
 • Reabilitare trotuare- 4 km;
 • Decolmatare și regularizare pârâu Lozova;
 • Lucrări de aducere în stare de circulație a unor sectoare de drumuri impracticabile;
 • Pasarele pietonale peste pârâul Lozova;
 • Reparații capitale și izolații la rezervoarele de alimentare cu apă;
 • Lucrări de întreținere cu zgură a unor sectoare de drumuri locale;
 • Amenajare parc în centrul localității;
 • Automatizarea sistemului de  gospodărire cu apă;
 • Alimentare cu energie electrică locuițe Valea Adâncă;
 • Trotuare pietonale moderne 4 km;
 • Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ Cultural;  
 • Punct lansare rachete antigrindină;
 • Achiziționare tocător vegetație cu braț excavat și sistem floating:
 • Achiziționare lamă zăpadă hidraulică pentru buldoexcavator;
 • Reabilitare gradiniță;
 • Lucrări de reparații la centrala termină din cadrul grădiniței;
 • Reparații capitale Școala Gimnazială„Sf. Gheorghe”;
 • Lucrări de întreținere și reparații a gardului împrejmuitor la Școala GimnazialăSf. Gheorghe;
 • Sistem încălzire Școală GimnazialăSf.Gheorghe; 
 • Înființarte grupuri sanitare și asigurare utilități pentru Școala Gimnazială Sf. Gheorghe;
 • Lucrări de întreținere drumuri locale/străzi;
 • Modernizaare drumuri de exploatare în comunca Cuca;
 • Modernizare drumuri locale 5,5 km PNDL I
 • Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Cuca 4 km – PNDL II;
 • Reparații capitale, modernizare și împrejmuire Dispensar Uman;
 • Întreținere drumuri cu zgură 20 de drumuri;
 • Asigurarea capacității de transport al albiei minore a râului Lozova 3,25 km;
 • Nomenclator stradal și intabulare drumuri sătești;
 • Lucrări sistematice de cadastru- 13 sectoare;
 • Achiziție Autospecială PSI;
 • Achiziție tractor, vidanjă;
 • Achiziție teren – sediul primăriei;
 • Achiziției teren pentru obietive de interes local;
 • Achiziție mobilier urban – 3 adăposturi stație de autobuz;
 • Achiziție echipamente pentru filtrarea apei;
 • Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou;
 • Înființare rețea canalizare (statie de epurare și rețea canalizare);
 • Lagună biologică epurare avansată;
 • Construire Sediu Primărie;
 • Plan Urbanistic General (actualizare – extindere);
 • Lucrări de cadastru – 5 sectoare;
 • Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale;
 • Amenajare piață agroalimentară;
 • Extindere rețea de canalizare pe teritoriul comunei – 7 km;
 • Modernizare rețea de drumuri de interes local – 10 km;
 • Modernizare și extindere sistem de iluminat public cu LED;
 • Achiziție și montaj sistem de supraveghere video pe domeniul public;
 • Reabilitare grup fântâni și introducerea în patrimoniul cultural al comunei Cuca;
 • Înființare stații reîncărcare autoturisme electrice;
 • Amenajare loc de joacă zona Rică Răducanu;

Parteneriate în curs:

 • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional Pechea – Măstăcani DN26 (DJ 255): parteneriat Cu U.A.T. județul Galați. 
 • Extindere rețea canalizare pe întreg teritoriu al comunei;
 • Amenajarare teren de sport și sală de sport școală;
 • Modernizare drumuri locale;
 • Amenajare Parc public – Râpa Roșie;
 • Amenajare Centru civic;
 • Construire baraj – zona „Pe lac”;                  
 • Amenajare loc de joacă pentru copii;
 • Construire sistem panouri fotovoltaice;
 • Amenajare garaj pentru autoturisme și utilaje din dotarea Consiliului Local Cuca;
 • Construire poduri: Valea Viilor și Dumitru Benea;                          
 • Amenajare trotuare pietonale în toată localitatea;
 • Amenajare intrare în localitate;                     
 • Dotare Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență;    
 • Achiziționare mașină curățat și spalat străzi;
 • Servicii peisagistică pe drumuri publice;
 • Reabilitare monumente istorice;
 • Construire „Casă Socială”;
 • Realizare parc industrial;
 • Anvelopare unități de învățamânt;
 • Amenajare parc Casa Miresei;