Consiliul local

Consilieri locali

 • ARGHIR  IORDACHE –   PNL
 • ARGHIR TRAIAN   – PSD
 • CĂRUCERU CEZAR-PNL
 • DIMOFTE FĂNICĂ- PRO ROMANIA
 • GHERGHE IULIAN DORIAN – PSD
 • LEPĂDATU LENUȚA – PNL
 • NEDELCU IONEL  – PNL
 • NEGREA GHEORGHE – PSD
 • PAVEL  MARICEL -PSD
 • ȘOTROCAN MELU  – PNL
 • VLAD GHEORGHE  – PSD

ROF al CL Cuca

HCL 56-Aprobare-ROF-CL

R.O.F.-Consiliul-Local-Cuca

Comisii de specialitate

a).COMISIA nr.1 Comisia pentru programe de dezvoltare economico sociale , buget finanţe administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură , gospodărie comunală , protecţia mediului , servicii şi comerţ,   în care să fie cuprinși un număr de cinci consilieri locali ;   Președinte  : Lepădatu Lenuța – PNL ;                                                                                             Secretar , Negrea Gheorghe  – PSD

Membri : Dimofte  Fănică – Pro România ;

Arghir Traian  – PSD

Arghir Iordache – PNL

b).COMISIA nr.2  Comisia pentru învăţământ , cultură , sănătate , protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, cu un număr de trei consilieri locali ;

Președinte : Nedelcu Ionel  – PNL ;

Secretar  :   Șotrocan Melu – PNL ;

Membri :    Gherghe Iulian Dorian  – PSD ;

c). COMISIA nr.3  Comisia pentru administraţie publică locală , juridică , apărarea liniştii şi ordinii publice,  a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  , cu un număr de trei consilieri locali ;

Președinte : Pavel Maricel – PSD ;

Secretar :  Căruceru Cezar  – PNL ;

Membri : Vlad Gheorghe – PSD ;