Proiecte de hotărâri, Procese verbale ședințe CL, Rapoarte, PUBLICATII CASATORIE , Alte documente

RAPORT  DE ACTIVITATE  PRIMAR și  CONSILIERI LOCALI .
6.1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris:
6.2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ:
6.3. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale:
6.4. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ:
PRIMARUL COMUNEI CUCA INIȚIAZĂ PROCEDURA DE ELABORARE A URMĂTOARELOR PROIECTE DE HOTĂRÂRI.
Data publicării : 19.04.2024
Data publicării : 22.03.2024
Data publicării :21.03.2024
Data publicării :  08.03.2024                                                                                                                                                                                     Sedinta extraordinara 12.03.2024
 Data publicării : 23.02.2024
Data publicării : 06.02.2024
Data publicării :30.01.2024
Data publicării : 19.01.2024
Proiect de hotărare privind adoptarea bugetului local pe anul 2024. .                                                                                                       Proiect HCL aprobarea Strategiei de Achizitii Publice si a PAP pe anul 2024
ANUL 2024
DOCUMENTE ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ 07.03.2023Documente Sedinta de îndata .
Documente ședința extraordinară cu convocare de îndată  22.12.2022 :Documente sedinta de indata 22.12.2022
Documente ședința ordinară din 14.12.2022Documente sedinta odinara 14.12.2022
Documente ședința extraordinară cu convocare de îndată  04.11.2022:Documente sedinta de îndata 04.11.2022.
Documente ședința ordinară din 25.10.2022Documente sedinta ordinara 25.10.2022 _
Documente ședința extraordinară de îndată din 18.10.2022 Documente sedinta 18.10.2022_
Documente ședință extraordinară din 13.10.2022; Documente sedinta 13.10.2022
Documente ședința ordinară din 22.09.2022 : Documente sedinta ordinara 22.09.2022
Documente ședința ordinară din 28.07.2022. Materiale sedinta 28.07.2022 
Documente  ședința ordinară din 23.06.2022: Invitatie, Proces verbal si proiecte de hotarare ._
Documente ședință ordinară din 20.04.2022: Documente sedinta ordinara .
Documente ședința ordinară din 22.02.2022 : Dispozitie convocare Consiliul local in sedinta ordinara 22.02.2022
Documente ședința ordinară din 27.01.2022: Dispozitie convocare in sedinta Consiliul local 27 01 2022.
2022
Documente ședința extraordinară de îndată din 23.12.2021: INVITATIE SEDINTA  Proiect HCL nr.1 Proiect HCL nr2.  Proiect HCL nr.3
Documente  ședința extraordinară de îndată din 02.11.2021: Proiect HCL nr.1 Proiect HCL nr.2 Proiect HCL nr.3 Proiect HCL nr.4 Prtoiect HCL nr.5 ;
HCL rectificare buget HCL autorizatie de mediu canalizare
6.5. Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică:
6.6. Publicarea proceselor – verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative:
PROCESE VERBALE ȘEDINȚE CONSILIUL LOCAL ANUL 2024
ANUL 2023
2022
Proces – verbal 10.06.2021                                                                                                                                                                              Proces – verbal 26.05.2021
2021
 Procese verbale ședințe Consiliul local  ANUL 2020
6.7. Publicarea declaraţiilor de căsătorie:
Anul 2024
6.8. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute,care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică:
6.9. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară: