Dispozițiile autorității executive

4.1. Actele administrative emise de primar:

Convocator CL penru 21.05.2020

Disp. conv. ședință ordinara 19.03.2020

Disp. convocare ședință ordinara 25.02.2020

Dispozitia nr.1 din 2020 si referat .

Dispozitie convocare CL în ședinta ordinara

12.12.2019 – Dispozitie convocare sedinta ordinara

4.2. Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive:

 

4.3. Registrul pentru evidenta dispozitiilor autoritatii executive

Disp. nr.87 indemn.PHG

Disp. nr.86 incetare APHG

Disp. nr.85 Comisie recep.Grupuri sanitare Școală

Disp. nr.84 Comisie Recensământ populație și locuințe

Disp. nr.83 sarcini masuri Camera de conturi

Disp. nr.82 comisie evaluare oferte

Disp. nr.81 convocare Consiliu local

Disp.nr.80 masuri Pr.verb.GNM

Dispoziția nr.78

Disp.nr.77 Comisie evaluare drum V. Adâncă

Disp. nr.76 receptie finala trotuare

Disp. nr.75 convocare consiliu

Disp. nr.74 cereri beneficii sociale

Disp. nr.72 încetare plată îndemnizație

Disp. nr.71

Disp. nr.70

Disp. nr.69 numire FP

Disp. nr.68 încetare CM

Disp. nr.67 încetare CM

Disp. nr.66 ajutor de urgență

Disp. nr.65

Disp. nr.62

Disp. nr.61

Disp. nr.60

Disp. nr.59

Disp. nr.58

Disp. nr.57

Disp. nr.56

Disp. nr.55

Disp. nr.54

Disp. nr.53

Disp. nr.52 comisie concurs

Disp. nr.51 convocare consiliu

Disp. nr.50 masuri Coronavirus

Disp. nr.49 muncă în folosul comunității

Disp. nr.48 Covocare Consiliu

Disp. nr.47

Disp. nr.46 Rec. Gen. Argicol

Disp. nr.45

Disp. nr.44

Disp. nr.43

Disp. nr.41 muncă în folosul comunității

Disp. nr.40 Comisie concurs A.M.C.

Disp.nr.39

Disp. nr.38

Disp. nr.37

Disp. nr.36

Disp. nr.35

Disp. nr.34

Disp. nr.33

Disp. nr.32

Disp. nr.31

Disp. nr.30

Disp. nr.29

Disp. nr.28

Disp. nr.27

Disp. nr.26

Disp. nr.24 convocare Consiliu local

Disp. nr.23

Disp. nr.22

Disp. nr.21

Disp. nr.20

Disp. nr.19

Disp. nr.18 sarcini Camera de Conturi

Disp.nr.17 sarcini camera de Conturi

Disp. nr.16 sarcini Camera de Conturi

Disp. nr.12 redenumire compartiment

Disp. nr.11 muncă în folosul comunității

Disp. nr.10 rectif. act stare civilă

Disp. nr.9 ajutor încălzire

Disp.nr.7 Comisia verif.la Dispensar

Dispozitia nr.5 Comisie monitorizare

Dispozitie nr.4 covocare ședință

Disp. nr.3 Comisie inventar

Disp. nr.2 concedii 2020

Disp. nr.1 excedent bugetar