Stare Civilă

Compartimentul de Stare civilă, se afla în subordinea Primarului Comunei Cuca și asigură întocmirea actelor de stare civilă: de naștere, căsătorie, deces și eliberarea certificatelor de stare civilă cetățenilor născuti pe raza comunei, de deces pentru persoanele decedate pe raza comunei, precum si a celor de căsătorie, pentru cuplurile care se căsătoresc, în condițiile legii, pe raza Comunei Cuca.

   Căsătorie:

Acte necesare 

Anexa 27

Declarație căsătorie

Certificat naștere 

 

Divorț:

Acte necesare 

Cerere divorț

Declarație stăruință divorț 

 

   Rectificare:

Acte necesare

Cerere și declarații

 

   Transcrieri:

Documente necesare transcrieri

Cerere și declarații transcrieri

 

   Solicitări certificate în locul celor distruse/pierdute:

Solicitare certificate 

 

Publicații căsătorie:

22.09.2021

 08.09.2021

11.08.2021

26.05.2021

04.11.2020

23.07.2020

27.05.2020

 08.01.2020

 

 

 

               În domeniul Stării Civile, o realizare, la nivel național, este demararea proiectului „Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă”, ce cuprinde pentru început instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de comunicații urmată de scanarea/copierea registrelor de stare civilă existente în arhiva instituției din 1926, pe cele trei categorii: naștere, căsătorie, deces.  Procedura va fi coordonată la nivel de județ de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați.

             În anul 2020 s-au inregistrat 34 acte de deces, 5 acte de căsătorie (din care 1 transcris), 1 act de naștere (transcris) și 5 rectificări. S-au eliberat certificate în locul celor distruse/pierdute, în număr de: 35 – naștere, 12- căsătorie, 17 – deces.