Monitorul Oficial Local

Statutul UAT

Statutul comunei Cuca

HCL aprobare Statut

Regulamente privind procedurile administrative

HCL56 aprobare ROF CL

R.O.F. Consiliul local Cuca

HCL57 aprobare ROF aparat de specialitate

ROF Aparat specialitate

 

Hotararile autoritatii deliberative

HCL nr.72 impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

Tabel impozite si taxe locale ptr. anul 2020

HCL nr.73 Regalament și HCL 74 taxe locale speciale ptr.2020

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

text

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

text

 

Dispozitiile autoritatii executive

Dispozitia nr.1 din 2020 si referat .

Dispozitie convocare CL în ședinta ordinara

Documente si informatii financiare

text

Alte documente

PUBLICATIE CASATORIE