Informații și documente utile

6.1. Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris:
6.2. Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ:
6.3. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale:
6.4. Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ:
HCL rectificare buget HCL autorizatie de mediu canalizare
6.5. Publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică:
6.6. Publicarea proceselor – verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative:
Proces – verbal 10.06.2021                                                                                                                                                                              Proces – verbal 26.05.2021
2021
 Procese verbale ședințe Consiliul local  ANUL 2020
6.7. Publicarea declaraţiilor de căsătorie:
6.8. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute,care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică:
6.9. Publicarea oricăror altor documente neprevăzute a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară: