Taxe și impozite

     Activitatea compartimentului Impozite și taxe se bazeaza  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.

Certificat atestare fiscală

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie sa conțină:
-datele de identificare a contribuabilului:
-motivul și scopul eliberării:
-documente justificative anexate.

Documente necesare pentru înscrierea în evidențele fiscale a unui autoturism

-copie C.I proprietar/noul proprietar;

-copie carte de identitate a mașinii;

-contract înstrăinare-dobândire;

-cerere pentru înscrierea autoturismului. 

 

Plata taxelor și impozitelor locale se poate realiza la casieria instituției sau prin virament bancar în conturile:

 • clădiri: (persoane fizice): RO55TREZ3062107020101XXX; 
 • clădiri (persoane juridice): RO05TREZ3062107020102XXX;
 • teren intravilan (persoane fizice): RO02TREZ3062107020201XXX;
 • teren intravilan (persoane juridice): RO49TREZ30621037020202XXX;
 • teren extravilan : RO96TREZ3062107020203XXX;
 • mijloace de transport (persoane fizice): RO74TREZ3062116020201XXX;
 • mijloace de transport (persoane juridice): RO24TREZ3062116020202XXX;
 • mijloace de transport peste 12 tone: RO27TREZ3065033XXX004761;
 • taxă salubritate/ specială: RO47TREZ30621360206XXXXX;
 • amenzi: RO07TREZ30621A470400XXXX;
 • taxă pentru publicitate (persoane juridice): RO40TREZ30621160250XXXXX;
 • concesiuni: RO61TREZ30621E300530XXXX;
 • cheltuieli executare silită: RO36TREZ30621360214XXXXX;
 • taxă eliberare certificat fiscal/adeverință Registrul Agricol: RO35TREZ30621360250XXXXX.