Taxe și impozite

     Activitatea compartimentului Impozite și taxe se bazeaza  în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale.

Certificat atestare fiscală

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală trebuie sa conțină:
-datele de identificare a contribuabilului:
-motivul și scopul eliberării:
-documente justificative anexate.

Documente necesare pentru înscrierea în evidențele fiscale a unui autoturism

-copie C.I proprietar/noul proprietar;

-copie carte de identitate a mașinii;

-contract înstrăinare-dobândire;

-cerere pentru înscrierea autoturismului.