Registrul Agricol

Produse omologate- pentru cultura de tomat

ANUNT IMPORTANT

 

Despre Registrul Agricol:

Registrul Agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.

Registrul Agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum ar fi:

  • eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a animalelor și a păsărilor;
  • eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse;
  • eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele menționate mai sus;
  • starea materială pentru situații de asistență/ protecție socială, pentru obținerea unor beneficii/servicii sociale;
  • alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Declararea datelor pentru înscrierea în Registrul Agricol:

Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:

  • 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuință, construcțiile-anexe și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent pentru efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
  • 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  • persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în Registrul Agricol și în afrara acestor intervale de timp în termen de 30 de zile de la apariția modificării.

 

FORMULARE LEGEA 17

  • FORMULARE LEGEA NR.17/2014  VÂNZĂRI TERENURI AGRICOLE EXTRAVILAN .

CERERE-OFERTA VÂNZARE TERENURI 1

CERERE-OFERTA VÂNZARE TERENURI 2

CERERE-OFERTA VÂNZARE TERENURI 3

 

Cereri Registrul Agricol:

Cerere înscriere/radiere în Registrul Agricol

Cerere Diverse-Registrul Agricol

Cerere bursa-registrul agricol

Cerere APIA