Asistență Socială

Compartimentul de Asistență Socială are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persone aflate în nevoie.

23.02.2024

VMI – De afișat  

Cerere-VMI

                Anexa-3-HG-1154-din-2022-VMI                                                                                                                                                                            Anexa-nr.-4-Lista-bunurilor-ce-conduc-la-excluderea-acordarii-venitului-minim-de-incluziune                                                         ANEXA-8-la-normele-metodologice-HG-1154-din-2022-Angajament-de-plata

Tichete sociale pe suport electronic

Informare – tichete sociale 

Model cerere tichete electronice

 

Oportunitate Voucher- Tehnologie asistivă 

 

Servicii sociale

Recrutare asistenți maternali noiembrie 2021

RECRUTARE ASISTENT MATERNAL

Proiect „TEAM-UP:Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”-angajare asistenti maternali

CENTRE VICTIME ALE VIOLENTEI

CENTRU CONSILIERE IN CAZ DE VIOLENTA

CENTRU CONSILIERE PARINTI SI COPII

TERMEN RECRUTARE ASISTENT MATERNAL

ASISTENTI MATERNALI 1

ASISTENTI MATERNALI 2

PLAN DE ACTIUNI 2019

Strategia de dezvoltare a serv. sociale ptr. perioada 2019-2023

 

PERSOANE VARSTNICE

Sprijin persoane varstnice

 

VICTIME ALE VIOLENTEI DOMESTICE

Despre violenta domestica

PERSOANE CU HANDICAP

Proceduri DGASPC Galați din 15.05.2020

Cerere tip pentru evaluare complexa si orientare scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati si cerinte educationale speciale/copiilor cu cerinte educationale speciale

CERERE de evaluarea complexa in vederea incadrarii intr-un grad de handicap

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare

DEPUNERE DOSAR PERSOANA CU DIZABILITATE

Raport semestrial asistenti personali

Model optiune indemnizatie / asistent
personali

Scutire impozit – persoane cu handicap

TEHNOLOGII ASISTIVE

TINERI SI COPII

Consiliere si formare profesionala

Asociatia „Sf. Vasile”

Recomandari privind protectia copiilor cu parintii plecati la munca in strainantate

ALTE CATEGORII DE BENEFICIARI AI SERVICIILOR SOCIALE

DISPOZITIE PRIVIND PROCEDURA DEPUNERII CERERII

Acte necesare pentru acordarea de benficii sociale

CERERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

CERERE pentru acordarea ICC

Adev. angajator – concediu si ICC

Documente_alocatie_0-18ani

CERERE ALOCATIE STAT

CERERE MODIFICARE VMG , ASF sau INCALZIRE