Informare – bonificație

Conform Hotărârii de Consiliu Local al comunei Cuca nr. 66/18.11.2021 vă informăm că persoanele juridice beneficiază de bonificație în valoare de 10% numai în situația în care impozitele și taxele locale se achită integral până  la data de 31 martie 2022.

Bonificatia se acorda doar pentru impozitul pe cladire, impozitul pe teren si impozitul pe mijloace de transport, iar în calculul bonificației se va ține cont că se rotunjește prin diminuare (exemplu: 6,1 lei, 6,5 lei sau 6,9 lei, aceasta va fi de 6 lei si se scade din impozitul anual).

Author: comunacu