Anunț consultare publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și a prevederilor cuprinse la art. 1, alin. (4), din Hotărârea Guvernului României nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașe și comune, cu modificările și completările ulterioare , Primarul comunei Cuca, județul Galați, aduce la cunoștință publică:

Proiectul privind Aprobarea Stemei comunei Cuca, județul Galați, în doua variante, urmând ca cea reprezentativă din punct de vedere simbolistic și agreată de public, să fie supusă sub aprobare Consiliului Local și trimisă spre avizare către Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Iași.

Propunerile și observațiile referitoare la prezentul proiect de act normativ, pot fi transmise în scris la adresa: Primăria comunei Cuca, jud. Galați, str. Prof. Dr. Dinu Cezar, nr. 119, sau pe adresa de e-mail a instituției: cuca@gl.e-adm.ro pentru o perioada de 30 d zile de la data punerii în consultare publică.

Variantele de stemă sunt mai jos prezentate.

Author: comunacu