Consultare publică

ANUNȚ  CONSULTARE  PUBLICĂ .

 

          În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată , precum și a prevederilor cuprinse la art.1 alin.(4)  din Hotărârea Guvernului României nr.25/2003 , privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, cu modificările și completările ulterioare, Primarul comunei Cuca , județul Galați , aduce la cunoștință publică  :

Proiectul  privind aprobarea Stemei comunei Cuca , județul Galați , în două variante , urmând ca cea  reprezentativă din punct de vedere simbolistic   și agreată de public , să fie  supusă spre aprobare Consiliului local și trimisă spre avizare către Comisia  Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie  Iași .

Propunerile și observațiile  referitoare la  prezentul proiect  de act normativ , pot fi transmise în scris la adresa , Primăria comunei Cuca, județul Galați  , str. prof.dr. Dinu Cezar , nr.119 ,  sau  pe adresa de e-mail a instituției : cuca@gl.e-adm.ro., pentru  o perioadă  de 30 de zile de la data  punerii în consultare publică .

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

 

Author: comunacu