Proiecte implementate/realizate

Reabilitare trotuare 4 km Podețe peste Pârâul Lozova
Construire podețe peste Pârâul Lozova în zonele afectate de inundații – zona Ilie Pavel; Vlad Bogdan; Iancu Frosică; Școala Slobozia
Podeț dublu I peste Pârâul Lozova - zona Enciu Gheorghe
Pod peste Pârâul Lozova în zona Benea
Drum de exploatație agricolă în zona Piscului
Decolmatare și regularizare pârâul Lozovița –zona pod Mihăluță Silviu - Arcaci I
Lucrări de aducere în stare de circulație a unor sectoare de drumuri impracticabile
Pasarelă pietonală peste Pârâul Lozova - zona Chiru Ion
Pasarelă pietonală peste Pârâul Lozova - zona târg
Strategie dezvoltare locală Comuna Cuca
Reparații capitale și izolații la rezervoarele de alimentare cu apă Comuna Cuca
Lucrări de întreținere cu zgură a unor sectoare de drumuri locale – Fântâna oilor până la Pavel Victoria; Nisipărie; Satul Nou; Cotros; Neculai Păduraru până la Benea; Zona Axente Costică; Averescu
Amenajare parc în centrul localității
Automatizarea gospodariei de apă din cadrul obiectivului de Alimentare cu apă a comunei Cuca
Alimentare cu energie electrică locuințe Valea Adâncă
Trotuare pietonale moderne 4 km
Reabilitare, modernizare și dotare așezământ Cultural
Reabilitare grădiniță Reparații capitale Școală Generală Sf. Gheorghe
Lucări de întreținere și reparații a gardului împrejmuitor al terenului de sport, a căilor de acces și a platformelor la Școală Generală Sf. Gheorghe
Sistem de încălzire Școală Generală Sf. Gheorghe
Lucrări de întreținere drumuri locale/stăzi în comuna Cuca
Modernizare drumuri de exploatare în comuna Cuca
Modernizare drumuri locale în comuna Cuca - finanțare prin PNDL I 5,5 km -  Harta PNDL I
Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară - 5 Sectoare - Sector 1 - Tarla 2; 4; 5; 5/1; 5/2; 6; 7. Sector 2 - Tarla 9; 10; 11; 12; 12/1; 14; 14/1; 15. Sector 3 – Tarla 47; 47/1; 49; 49/1; 49/2; 50. Sector 4 – Tarla 41; 44/1; 44/2; 53; 53/1; 54; 55/1; 56; 57/1; 58; 58/1; 60; 60/1; 61/1; 61/2. Sector 5 – Tarla 34 parțial.
Achiziție autospecială PSI
Achiziție tractor
Achiziție vidanjă
Achiziție teren pentru Sediu primărie

Proiecte care vor fi implementate

Modernizare drumuri de interes local în comuna Cuca 4 km - Harta PNDL II
Reparații capitale, modernizare și împrejmuire dispensar uman, în comuna Cuca
Înființare rețea de canalizare (Stație de epurare și rețea de canalizare) în comuna Cuca – semnat contract de finanțare în 2017
Extindere alimentare cu apă – Zona Satul Nou, comuna Cuca – semnat contract de finanțare în 2017
Construire Sediu primărie
Modernizare și dotare târg cu tradiție în comuna Cuca
Plan Urbanistic General Nomenclator stradal și intabulare drumuri sătești
Construcția a trei stații de autobuz
Lucrări sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în Cartea funciară - 4 Sectoare - Sector 7 - Tarla 16; 17; 21. Sector – Tarla 22; 23; 24; 24/1. Sector 24 – Tarla 25. Sector 29 – Tarla 42; 42/1 parțial.
”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional Pechea-Măstăcani DN26 (DJ 255)” - Parteneriat cu U.A.T. județul Galați