Consultare publică

Prin prezenta vă facem cunoscut INTENTIA DE ELABORARE   PLAN URBANISTIC ZONAL privind „CONSTRUIRE CENTRALĂ     ELECTRICĂ COMPUSĂ DIN: TURBINE EOLIENE, DRUMURI DE ACCES, PLATFORME MONTAJ/ ÎNTREȚINERE, STAȚIE     ELECTRICĂ DE  TRANSFORMARE (PROPRIE), CONDUCTORI ELECTRICI (LES) PENTRU INTERCONECTAREA ACESTORA   LA STAȚIA ELECTRICĂ DE    TRANSFORMARE (PROPRIE) SI  LES 110 KV PE RAZA COMUNELOR     FRUMUȘIȚA, CUCA,   SMÂRDAN” Jud. Galati, Comuna Frumușița: 104146,   104218, 101930, 1507,  104522, 104386, 100169, Comuna Smârdan: 1507,101930, dintre care pe raza UAT Cuca : 102478, 102608, 102609, 102520, 102668, 101887, 101886,   101885, 102150, 102151,101707,  100020, document  ce  va  fi elaborat de către S.C. GREEN BREEZE S.R.L.

 În perioada 08.10.2021-01.11.2021 puteți transmite observații si propuneri privind  intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este D-l Marin Angelică telefon 0236331124, sau 0762207502 e-mail cuca@gl.e-adm.ro . Raspunsul  la         observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului  prin  afisaj la Primaria  Cuca si pe paginea de web a primariei.

Beneficiarul PUZ-ului este S.C. GREEN BREEZE S.R.L., care deține toate  terenurile      necesare lucrărilor de construcții aferente centralei. Detalii despre proiect  se pot obține la sediul Primăriei UAT Cuca.

PUZ-ul este solicitat de Consiliul Județean Galați prin Certificatul de  Urbanism Nr.43/5613 din 17.06.2021.

Anunț

Author: comunacu